El projecte

El projecte

El Rànquing ISGlobal de ciutats és un projecte en curs que té com a objectiu estimar els impactes en la salut de la planificació urbana i del transport en 1.000 ciutats europees.

Aquest projecte de recerca avalua diverses exposicions ambientals relacionades amb la planificació urbana i del transport (com la contaminació de l’aire, el soroll del trànsit rodat, l’exposició a espais verds i els efectes d’illa de calor) en ciutats de més de 30 països europeus i establirà diferents classificacions amb els resultats.

Rànquing de contaminació de l’aire

La primera fase del projecte se centra en la contaminació de l’aire, un dels principals factors de risc de malaltia i mort a tot el món.

Un estudi liderat per investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha estimat per primera vegada els impactes de la contaminació atmosfèrica en la salut a Europa a nivell de ciutat. L’estudi se centra en la mortalitat a causa de la manca de disponibilitat de dades sobre malalties per a totes les ciutats.

L’equip de recerca va estimar la mortalitat anual per contaminació de l’aire per a cadascuna de les 1.000 ciutats incloses en l’estudi i va elaborar dos rànquings amb els resultats: un per partícules fines (PM2,5) i un altre per diòxid de nitrogen (NO2).

Després d’agrupar les ciutats que formen part d’una mateixa àrea metropolitana, el rànquing final inclou 858 ciutats europees. La primera posició és per a la ciutat amb les pitjors dades de mortalitat relacionades amb la contaminació de l’aire, mentre que la posició 858 té les millors dades de mortalitat.

La classificació de la contaminació de l’aire es basa en una puntuació de càrrega de mortalitat assignada a cada ciutat. Les puntuacions s’han calculat amb un algoritme que té en compte les taxes de mortalitat, el percentatge de mortalitat evitable i els anys de vida perduts per a cada contaminant de l’aire.

Metodologia

Aquest estudi es basa en la metodologia d’estudi quantitatiu d’impacte en la salut. Aquesta metodologia segueix un enfocament d’avaluació de riscos comparatiu, al comparar els nivells actuals de contaminació de l’aire a les ciutats amb dos escenaris teòrics de millora de la qualitat de l’aire (recomanacions de l’OMS i nivells mesurats més baixos). Els impactes en la salut s’estimen en funció d’aquestes reduccions, utilitzant l’evidència científica més sòlida i recent sobre la relació entre els nivells de contaminació de l’aire i la mortalitat.

L’equip

Aquest projecte és fruit de la feina de la Iniciativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal. Per obtenir més informació sobre el nostre equip, visita’ns a https://www.isglobal.org/ca/urban-planning.

Coneix l'equip
Coneix l'equip

L’article

Els resultats de la primera fase d’el projecte s’han publicat en The Lancet Planetary Health:

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2

Llegeix l'article
Llegeix l'article

ACTUA

Què pots fer tu?

Citizens

Ciutadania

Local Governments

Ajuntaments