CONTAMINANT

PM2,5

NO2

PAÍS

PAÍS

Descarrega les dades
RÀNQUING DE
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS PM2,5
[MITJANA ANUAL]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS MÉS BAIXOS]
RÀNQUING DE
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS NO2
[MITJANA ANUAL]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS OMS]
MORTS EVITABLES
[NIVELLS MÉS BAIXOS]

INDICADORS

VEGETACIÓ

ÀREA VERDA

PAÍS

PAÍS

Descarrega les dades
RÀNQUING
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS % ÀREA VERDA (GA)
[MEAN]
% DE POBLACIÓ PER
SOTA DEL 25% DE GA
MORTS EVITABLES
RÀNQUING
MORTALITAT
CIUTAT PAÍS ÍNDEX DE VEGETACIÓ
[NDVI]
OBJECTIU DE NDVI % DE POBLACIÓ PER SOTA
DE L’OBJECTIU DE NDVI
MORTS EVITABLES

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
D’on procedeixen les dades d’aquesta web?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs