Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

PM2,5
(MITJANA ANUAL)

13
 • 10 5 µg/m3 recomanació OMS
 • 20
 • 30 25 µg/m3 nivell màxim UE
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Madrid no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Madrid (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

1.462

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

552

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

1.693

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

NO2
(MITJANA ANUAL)

43
 • 10
 • 20 10 µg/m3
  recomanació OMS
 • 30
 • 40
 • 50 40 µg/m3
  nivell màxim UE
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Madrid no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Madrid (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

1.697

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

231

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

2.010

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Espais Verds

Espais Verds

Índex de vegetació (NDVI)

0,305
 • 0.10
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.40
 • 0.50
 • 0.60
 • 0.70
 • 0.80
 • 0.90
 •  
0,310
Objectiu de NDVI
(Recomanació de l'OMS)

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Madrid no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Madrid (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DE L’OBJECTIU DE NDVI

59,70%

MORTS EVITABLES

407

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Àrea verda (GA)

23,2%
 • 10%
 • 20%
 • 30% 25%
  GA
  (Recomanació de l'OMS)
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Madrid no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Madrid (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DEL 25% DE GA

72,00%

MORTS EVITABLES

287

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Soroll procedent del trànsit

Soroll procedent del trànsit

43,80%

% DE POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS DE SOROLL PERJUDICIALS PER A LA SALUT

7,90%

% DE POBLACIÓ MOLT MOLESTA

MORTS EVITABLES

39

FONTS DE LES DADES D’EXPOSICIÓ

Mapa estratègic de soroll QUALITAT DEL MAPA DE SOROLL Alta

COMPARTEIX ELS RESULTATS

REFERÈNCIES: Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2.

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Health impacts of the new WHO air quality guidelines in European cities, The Lancet Planetary Health, D-21-00431R1, Nov 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00288-6

Pereira Barboza E, Cirach M, Khomenko S, Iungman S, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, Kondo M, Nieuwenhuijsen M, Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study, The Lancet Planetary Health 2021; 5: e718–30. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1

Sasha Khomenko, Marta Cirach, Jose Barrera-Gómez, Evelise Pereira-Barboza, Tamara Iungman, Natalie Mueller, Maria Foraster, Cathryn Tonne, Meelan Thondoo, Calvin Jephcote, John Gulliver, James Woodcock, Mark Nieuwenhuijsen. Impact of road traffic noise on annoyance and preventable mortality in European cities: a health impact assessment. Environment International, Volume 162, 2022, 107160, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107160

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
Què és el rànquing d’espais verds?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs