Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

PM2,5
(MITJANA ANUAL)

14.5
 • 10
 • 20 10 µg/m3 WHO maximun level
 • 30 25 µg/m3 EU maximun level
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

337/858

MORTS EVITABLES

22

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

50

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

NO2
(MITJANA ANUAL)

23.7
 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50 40 µg/m3
  WHO recommendations
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

496/858

MORTS EVITABLES

0

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

27

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Espais Verds

Espais Verds

Índex de vegetació (NDVI)

0,421
 • 0.10
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.40
 • 0.50
 • 0.60
 • 0.70
 • 0.80
 • 0.90
 •  
0,372
Objectiu de NDVI
(Recomanació de l'OMS)

POSICIÓ AL RÀNQUING

397/866

% DE POBLACIÓ PER SOTA DE L’OBJECTIU DE NDVI

58,75%

MORTS EVITABLES

15

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Àrea verda (GA)

45,1%
 • 10%
 • 20%
 • 30% 25%
  GA
  (Recomanació de l'OMS)
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

658/866

% DE POBLACIÓ PER SOTA DEL 25% DE GA

51,23%

MORTS EVITABLES

5

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

COMPARTEIX ELS RESULTATS

REFERÈNCIA: Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2.

Pereira Barboza E, Cirach M, Khomenko S, Iungman S, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, Kondo M, Nieuwenhuijsen M, Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study, The Lancet Planetary Health 2021; 5: e718–30. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
Què és el rànquing d’espais verds?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs