Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

PM2,5
(MITJANA ANUAL)

11.8
 • 10 5 µg/m3 recomanació OMS
 • 20
 • 30 25 µg/m3 nivell màxim UE
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Copenhaguen no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Copenhaguen (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

173

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

47

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

206

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Contribució sectorial a la mortalitat associada a PM2,5 (en %)

NO2
(MITJANA ANUAL)

30.7
 • 10
 • 20 10 µg/m3
  recomanació OMS
 • 30
 • 40
 • 50 40 µg/m3
  nivell màxim UE
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Copenhaguen no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Copenhaguen (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

150

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

0

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

195

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Contribució sectorial a la mortalitat associada a NO2 (en %)

Espais Verds

Espais Verds

Índex de vegetació (NDVI)

0,439
 • 0.10
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.40
 • 0.50
 • 0.60
 • 0.70
 • 0.80
 • 0.90
 •  
0,481
Objectiu de NDVI
(Recomanació de l'OMS)

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Copenhaguen no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Copenhaguen (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DE L’OBJECTIU DE NDVI

76,40%

MORTS EVITABLES

153

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Àrea verda (GA)

14,9%
 • 10%
 • 20%
 • 30% 25%
  GA
  (Recomanació de l'OMS)
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Copenhaguen no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Copenhaguen (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DEL 25% DE GA

86,80%

MORTS EVITABLES

57

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Soroll procedent del trànsit

Soroll procedent del trànsit

46,50%

% DE POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS DE SOROLL PERJUDICIALS PER A LA SALUT

8,20%

% DE POBLACIÓ MOLT MOLESTA

MORTS EVITABLES

5

FONTS DE LES DADES D’EXPOSICIÓ

Mapa estratègic de soroll QUALITAT DEL MAPA DE SOROLL Moderada

COMPARTEIX ELS RESULTATS

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; a health impact assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2.

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Health impacts of the new WHO air quality guidelines in European cities, The Lancet Planetary Health, D-21-00431R1, Nov 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00288-6

Khomenko S, Pisoni E, Thunis P, Bessagnet B, Cirach M, Iungman T, Pereira Barboza E, Khreis H, Mueller N, Tonne C, de Hoogh K, Hoek G, Chowdhury S, Lelieveld J, Nieuwenhuijsen M. Spatial and sector-specific contributions to ambient air pollution and mortality in European cities, The Lancet Public Health, 2023.

Pereira Barboza E, Cirach M, Khomenko S, Iungman S, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, Kondo M, Nieuwenhuijsen M, Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study, The Lancet Planetary Health 2021; 5: e718–30. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1

Sasha Khomenko, Marta Cirach, Jose Barrera-Gómez, Evelise Pereira-Barboza, Tamara Iungman, Natalie Mueller, Maria Foraster, Cathryn Tonne, Meelan Thondoo, Calvin Jephcote, John Gulliver, James Woodcock, Mark Nieuwenhuijsen. Impact of road traffic noise on annoyance and preventable mortality in European cities: a health impact assessment. Environment International, Volume 162, 2022, 107160, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107160

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
Què és el rànquing d’espais verds?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?