Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

PM2,5
(MITJANA ANUAL)

16.1
 • 10 5 µg/m3 recomanació OMS
 • 20
 • 30 25 µg/m3 nivell màxim UE
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Sant Cugat del Vallés no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Barcelona (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

32

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

24

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

49

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

NO2
(MITJANA ANUAL)

34.1
 • 10
 • 20 10 µg/m3
  recomanació OMS
 • 30
 • 40
 • 50 40 µg/m3
  nivell màxim UE
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/858
Sant Cugat del Vallés no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Barcelona (àrea metropolitana), clica aquí.

MORTS EVITABLES

20

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

0

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

33

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Espais Verds

Espais Verds

Índex de vegetació (NDVI)

0,482
 • 0.10
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.40
 • 0.50
 • 0.60
 • 0.70
 • 0.80
 • 0.90
 •  
0,430
Objectiu de NDVI
(Recomanació de l'OMS)

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Sant Cugat del Vallés no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Barcelona (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DE L’OBJECTIU DE NDVI

49,60%

MORTS EVITABLES

7

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Àrea verda (GA)

38,9%
 • 10%
 • 20%
 • 30% 25%
  GA
  (Recomanació de l'OMS)
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

---/866
Sant Cugat del Vallés no apareix al rànquing perquè ha estat inclosa dintre de la seva àrea metropolitana. Per veure els resultats de Barcelona (àrea metropolitana), clica aquí.

% DE POBLACIÓ PER SOTA DEL 25% DE GA

61,90%

MORTS EVITABLES

4

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

COMPARTEIX ELS RESULTATS

REFERÈNCIES: Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2.

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Health impacts of the new WHO air quality guidelines in European cities, The Lancet Planetary Health, D-21-00431R1, Nov 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00288-6

Pereira Barboza E, Cirach M, Khomenko S, Iungman S, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, Kondo M, Nieuwenhuijsen M, Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study, The Lancet Planetary Health 2021; 5: e718–30. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
Què és el rànquing d’espais verds?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs