Contaminació atmosfèrica

Contaminació atmosfèrica

PM2,5
(MITJANA ANUAL)

13.8
 • 10 5 µg/m3 recomanació OMS
 • 20
 • 30 25 µg/m3 nivell màxim UE
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

311/858

MORTS EVITABLES

268

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

118

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

306

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

NO2
(MITJANA ANUAL)

39.7
 • 10
 • 20 10 µg/m3
  recomanació OMS
 • 30
 • 40
 • 50 40 µg/m3
  nivell màxim UE
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

2/858

MORTS EVITABLES

254

COMPLINT AMB LES NOVES
RECOMANACIONS
DE L’OMS (2021)

22

COMPLINT AMB LES RECOMANACIONS
ANTERIORS DE L’OMS (2005)

307

IGUALANT ELS NIVELLS
MÉS BAIXOS DE CONTAMINACIÓ

Espais Verds

Espais Verds

Índex de vegetació (NDVI)

0,467
 • 0.10
 • 0.20
 • 0.30
 • 0.40
 • 0.50
 • 0.60
 • 0.70
 • 0.80
 • 0.90
 •  
0,501
Objectiu de NDVI
(Recomanació de l'OMS)

POSICIÓ AL RÀNQUING

41/866

% DE POBLACIÓ PER SOTA DE L’OBJECTIU DE NDVI

67,85%

MORTS EVITABLES

157

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Àrea verda (GA)

22,3%
 • 10%
 • 20%
 • 30% 25%
  GA
  (Recomanació de l'OMS)
 • 40%
 • 50%
 • 60%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 •  

POSICIÓ AL RÀNQUING

95/866

% DE POBLACIÓ PER SOTA DEL 25% DE GA

75,67%

MORTS EVITABLES

59

COMPLINT LES RECOMENACIONS DE L’OMS

Soroll procedent del trànsit

Soroll procedent del trànsit

87,40%

% DE POBLACIÓ EXPOSADA A NIVELLS DE SOROLL PERJUDICIALS PER A LA SALUT

17,60%

% DE POBLACIÓ MOLT MOLESTA

MORTS EVITABLES

15

FONTS DE LES DADES D’EXPOSICIÓ

Mapa estratègic de soroll QUALITAT DEL MAPA DE SOROLL Alta

COMPARTEIX ELS RESULTATS

REFERÈNCIES: Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Premature mortality due to air pollution in European cities; an Urban Burden of Disease Assessment. The Lancet Planetary Health, 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30272-2.

Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, de Hoogh K, Hoek G, Nieuwenhuijsen M. Health impacts of the new WHO air quality guidelines in European cities, The Lancet Planetary Health, D-21-00431R1, Nov 2021. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00288-6

Pereira Barboza E, Cirach M, Khomenko S, Iungman S, Mueller N, Barrera-Gómez J, Rojas-Rueda D, Kondo M, Nieuwenhuijsen M, Green space and mortality in European cities: a health impact assessment study, The Lancet Planetary Health 2021; 5: e718–30. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00229-1

Sasha Khomenko, Marta Cirach, Jose Barrera-Gómez, Evelise Pereira-Barboza, Tamara Iungman, Natalie Mueller, Maria Foraster, Cathryn Tonne, Meelan Thondoo, Calvin Jephcote, John Gulliver, James Woodcock, Mark Nieuwenhuijsen. Impact of road traffic noise on annoyance and preventable mortality in European cities: a health impact assessment. Environment International, Volume 162, 2022, 107160, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107160

Busca una altra ciutat

Busca una altra ciutat

FAQs

Què és el rànquing de contaminació atmosfèrica?
Què és el rànquing d’espais verds?
Com s’han calculat els rànquings?
Què significa ‘morts evitables’?

Veure més FAQs